Regnskapsfører Oslo

Regnskapsfører i Oslo I Norge pr 01.januar 2019 er det registrert 581.956 bedrifter. 5.602 av disse er selskaper registrert innen bransjen "Regnskapstjenester". Du som bedriftseier må vurdere om det er...

Tvangsmulkt

Hva er tvangsmulkt? Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)  må innlevere ulike oppgaver til offentlige myndigheter. Dette er uavhengig av om du driver et aksjeselskap eller som enkeltpersonsforetak....

Sammenligne regnskapssystemer

Regnskapssystemer I dagens marked finnes det ulike systemer som dekker ulike behov. Dagens systemer er bygd på det som nevnes som ERP-system eller skybasert regnskapssystem. Et sky basert økonomisystem er...